Akutní respirační onemocnění – informace pro rodiče

Na základě informace z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně celková nemocnost akutními respiračními onemocněními ve Zlínském kraji v 5. týdnu 2020 dosáhla epidemických hodnot, významně se zvýšil i podíl chřipkových nákaz. Na základě těchto údajů a výrazné dynamiky nárůstu počtu nemocných ve všech věkových skupinách i ve všech okresech je zřejmé, že Zlínský kraj je ve fázi nastupující celoplošné epidemie. Školy a školská zařízení ve Zlínském kraji obdržely doporučení, jak, postupovat při výskytu a prevenci šíření těchto onemocnění v kolektivu dětí. Na základě výše uvedeného žádáme rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost při výskytu akutních respiračních onemocnění u dětí a zároveň dbali na to, aby se děti vraceli po nemoci řádně doléčené.