OPATŘENÍ COVID-19

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 V SOUVISLOSTI  S COVID-19

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OPĚT V PROVOZU OD PONDĚLÍ 12.4.2021,
a to jen pro děti, které ve školním roce 2020-2021 plní povinné předškolní vzdělávání

  • ZDŮVODNĚNÍ: na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, kdy s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.
  • Přítomnost  těchto dětí (dále jen „předškoláků“) na účasti při vzdělávání v mateřské škole je dále podmíněna pravidelným antigenním testováním na přítomnost viru SARS-CoV-2 u předškoláků v intervalu 2x týdně, a to prováděným v mateřské škole za asistence jejich zákonných zástupců.
  • Bližší Informace k nástupu předškoláků do mateřské školy a k jejich testování budou oznámeny zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailu.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU
Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOL – ODKAZ ZDE:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Upozornění! S účinností od 12.4.2021 se ošetřovné nevztahuje na děti, které plní ve škol. roce 2020/2021 povinné předškolní vzdělávání.