Pozvánka na Indiánské léto

Vážení rodiče a milé děti! Zveme Vás na školní akci „Indiánské léto“, která se bude konat u příležitosti Dne dětí v pátek 31.5.2019 od 15:15 hod. ve venkovním areálu mateřské školy. Akce bude zahájena společným vystoupením dětí obou tříd, kde mimo jiné vystoupí naši předškoláci s pásmem „Pojďte s námi za indiány“. Následovat budou zábavné „indiánské“ disciplíny pro děti za doprovodu rodičů. Prosíme rodiče mladších dětí, aby pro své děti připravili indiáské převleky. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast!

indiáni II