Vánoční besídky ve třídách

V pondělí 13.12. 2021 se budou konat v jednotlivých třídách, tj. ve třídě „Sluníček“ a „Motýlků“ vánoční besídky s názvem „Půjdem spolu do Betléma“. Besídky proběhnou v průběhu dopoledne. Bohužel z důvodu protikoronavirových opatření se budou besídky konat bez přítomnosti rodičů. Fotografie z jednotlivých besídek si mohou rodiče prohlédnout na webových stránkách školy v sekci „Fotogalerie“.

vánoce II