O nás

zlin-2aMateřská škola se nachází v poklidné místní části Zlín-Mladcová. Zřizovatelem mateřské školy je statutární město Zlín. Naše MŠ je dvoutřídní mateřská škola zajišťující předškolní vzdělávání a péči dětem zejména z Mladcové a nejbližšího okolí. Mateřskou školu navštěvuje 50 dětí. MŠ je od 1. března 2012 umístěna v nově zrekonstruovaných prostorách původní obecné školy na Mladcové. Okolí budovy školy bylo nově upraveno a přizpůsobeno potřebám dětí a občanů Mladcové. Mateřská škola má velmi dobrou dostupnost do centra Zlína, nedaleko MŠ se nachází zastávka MHD.

CIMG3628Budova mateřské školy je rozsáhlá budova. V přízemí jsou umístěny dvě třídy – I. třída „Sluníčka“, II. třída „Motýlci“. Ze tříd je vstup do umýváren, které jsou situovány tak, že vzájemně propojují obě třídy. Ve vstupní hale je umístěna společná šatna pro děti obou tříd. Prostory mateřské školy jsou dostatečně velké a jejich prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

CIMG3599Třídy mateřské školy jsou vybaveny novým nábytkem. Nábytek pro děti respektuje ergonomické parametry nábytku pro děti, požadavky pro bezpečnost dětí a účelnost z hlediska předškolního vzdělávání. Třídy jsou vybaveny hračkami a učebními pomůckami. Je dbáno, aby hračky, učební pomůcky a materiály používané v MŠ odpovídaly bezpečnostním předpisům. Sortiment hraček a učebních pomůcek je nadále rozšiřován v souladu s potřebami předškolního vzdělávání.

CIMG3612Zdravotně hygienická a sociální zařízení, vybavení pro spánek a odpočinek dětí jsou přizpůsobena ergonomickým požadavkům dětí a požadavkům pro bezpečnost dětí. Umývárny jsou vybaveny předepsaným počtem WC mís a umyvadel, sprchovým koutem. Všechna zařízení jsou pravidelně udržována a ošetřována v souladu s platnými předpisy.

CIMG3615Součástí areálu mateřské školy je oplocená školní zahrada. Terén školní zahrady je situován v mírném svahu a jsou zde formou teras založeny dvě hrací plochy a pískoviště. Na hracích plochách je umístěna velká tělovýchovná sestava, individuální hrací prvky a lavičky. Hlavní tělovýchovná sestava ve tvaru „kosmické lodi“ se skládá ze skluzavek propojených tunelem a schody v různých výškových úrovních. Obě hrací plochy jsou opatřeny speciálním elastickým vodopropustným povrchem „Nora“.