Projekt – OP Jan Amos Komenský

OP VVV Šablony III v MŠ Návesní: Projekt byl ukončen k 31.10.2022

Od 1.11.2022 do 31.10.2024 bude poskytnuta Mateřské škole dotace na realizaci projektu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.