Režim dne v MŠ

Provoz MŠ : 6:30 – 16:30

 6:30 – 9:45

 • předávání dětí zákonným zástupcem do MŠ (průběžně do 8:30)
 • podávání přesnídávky (I. část): průběžně 7:40 – 8:30
 • spontánní aktivity dětí
 • řízené aktivity dětí v rámci TVP PV – návaznost na ŠVP PV (individuální, skupinové a frontální vzdělávací činnosti)
 • podávání přesnídávky (II. část): 9:45 – 10:00

10:00 – 12:00

 • příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku (vycházka do okolí MŠ, pobyt na školní zahradě)

12:00 – 12:20

 • podávání oběda

12:20 – 14:20

 • osobní hygiena dětí po obědě
 • odpolední odpočinek (spánek dětí)
 • náhradní odpočinkové aktivity (předškoláci)

14:20 – 16:30

 • podávání svačiny: 14:20 – 14:35
 • spontánní aktivity dětí
 • řízené aktivity dětí v rámci TVP PV
 • předávání dětí zákonnému zástupci (průběžně od 14:35)